Logo
← Zpět na Úvodní stránku

Ztracený manuál k A1B16IND

Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Upozornění: Všechny níže uvedené informace slouží pouze jako neoficiální návod pro snazší orientaci ve studiu a odpovídají situaci v době psaní tohoto článku. Autoři v žádném případě nenesou odpovědnost za případné vzniklé škody, jakkoliv nepravděpodobné se jim zdají. Chcete-li mít jistotu bezproblémového absolvování studia, doporučujeme všechny níže uvedené rady a postupy konzultovat s lidmi, do jejichž kompetencí daná oblast oficiálně spadá!

Druhé upozornění: Tyto stránky jsou primárně psané pro ekonomický obor, přestože část by měla být platná i pro aplikovanou elektrotechniku.

Q: O čem přesně je předmět individuální projekt?

A: Předmět Individuální projekt představuje určitou přípravu na předmět Bakalářská práce, respektive její prodloužení o semestr. Během tohoto období by měla vzniknou práce na dané téma v rozsahu 15-20 stran. Mělo by se také „doladit“ téma, než vznikne oficiální zadání, jehož body je pak třeba dodržet.

Q: Znamená to tedy, že téma své bakalářky si musím vybrat už na začátku zimního semestru? Kdy je vůbec možné ji začít psát?

A: Víceméně ano, vzhledem k tomu, že většina studentů ve stejném tématu pokračuje. Ovšem není to podmínka. Začít psát bakalářku (respektive projekt) je teoreticky možné kdykoliv, tedy klidně už v prvním semestru. Zkušenosti ale ukazují, že dva semestry jsou dobou víc než dostačující.

Q: Co mám udělat abych získal téma a podle čeho vybírat?

A: Alfou i omegou bakalářské práce je výběr a kontaktování potenciálního vedoucího, protože s ním budete konzultovat drtivou většinu věcí. Otázka výběru tématu je kapitola sama o sobě, každopádně ale doporučejeme řídit se následujícíc radou: přestože bakalářku je oficiálně možné zpracovávat na jakékoliv katedře, nepsané (pravděpodobně psané, ale autorům nedostupné) pravidlo je takové, že pro studenty ekonomického bloku by to měla být katedra ekonomie. Tato příslušnost se určuje podle příslušnosti vedoucího. Je sice možné si zvolit jinou katedru i prakticky (typicky technologie, pohony nebo energetiku), ale v takovém případě se připravte na vyjednávání o konečné podobě tématu, jelikož katedrou obhajoby tak jako tak zůstává katedra ekonomie, která většinou vyžaduje určitou ekonomickou úpravu daného tématu. V případě dalších dotazů je zřejmě nejvodnější kontaktovat doc. Vašíčka.

Pro Individuální projekt (a následně bakalářku) bývají každoročně vypsaná témata, ovšem ne vždy jsou aktualizovaná ještě před začátkem zimního semestru. Toto má na starosti Ing. Vítek, kterého doporučujeme kontaktovat. Pokud se několik týdnů, nebo měsíců, neozývá (což je obvyklé), doporučujeme zkusit se s ním setkat osobně. Alternativní postup je zajít se zeptat rovnou vybraných vyučujících. Konkrétní volba tématu závisí na vašich osobních preferencích, jsou ale i taková, co se v různých obměnách opakují téměř každoročně, čímž ale rozhodně nechceme k ničemu nabádat. Typicky jsou to různé ekonomické analýzy energetických společností.

Q: Můžu si vymyslet vlastní téma? Co mám v tom případě dělat?

A: Určitě. Téma by samozřejmě mělo nějak souviset s oborem, i když pokud člověk zapátrá, je možné najít i pár obhájených prací, které s elektrotechnikou nebo ekonomikou nemají společného téměř nic. Vše je na konkrétní domluvě a postup je stejný jako v případě témat z tabulky.

Q: Co téma od nějaké firmy?

A: S touhle možností bych příliš nepočítal. Zaprvé jsou to témata téměř výhradně pro diplomky, zadruhé to s sebou nese riziko a komplikace. Jde to nicméně obejít, pokud vám vyhlédnuté téma (nebo spíše jeho modifikaci) schválí někdo z katedry. Firma pak může fungovat v roli školitele specialisty, kterých lze mít libovolný počet.)

Q: Co mám udělat s vytištěným zadáním projektu?

A: Účel tisku těchto zadání zatím nebyl zcela objasněn. Nejpravděpodobnější důvod je ten, že to pana Vítka zřejmě baví, každopádně podoba tohoto zadání není pro fázi projektu podstatná a ze zadání nic nevyplývá, přestože se na něj může vedoucí projektu a garant předmětu podepsat. Pokud se vám podaří ho uchovat do ledna, můžete ho přiložit k vytištěné verzi projektu, kterou odevzdáte na katedře. Pokud ne, vytiskněte si nové, stejně ho s největší pravděpodobností budete měnit.

Q: Projekt si mi kryje s jiným předmětem. Je to problém?

A: Výuka tohoto předmětu probíhá dvakrát, maximálně třikrát za semestr, a to ještě ani ne celé dvě hodiny. Problém by to tedy být neměl.

Q: Zjistil jsem, že mi téma vůbec nesedí. Co s tím?

A: Jsou v zásadě dvě možnosti. Buď zcela zahodit původní téma a začít se věnovat novému, které odevzdáte, nebo odevzat projekt na staré téma a paralelně s tím pracovat na novém. Postup bych volil vzhledem k aktuální situaci, obecně mi ale přijde lepší ten druhý.

Q: Nestíhám odevzdat projekt v termínu!

A: Řešení: odevzdejte ho po termínu. Sice na něm bude napsáno datum odevzdání, což vám možná zhorší výsledné hodnocení, pokud si toho někdo všimne, ale pokud je nám známo, stejně je za předmět jen klasický zápočet. Byly i případy, kdy byl projekt odevzdaný až na místě v den prezentace.

Q: Nemůžu přijít v den prezentací.

A: Zatím byl vždy i náhradní termín.

Q: Jak často mám konzultovat s vedoucím?

A: Je určitě dobré dát o sobě zhruba jednou za měsíc vědět. Jinak pokud se vyskytne nějaký problém, nebo vám naopak práce jde nebývale dobře a už nemáte do čeho píchnout...

Q: Zápočet z projektu jsem dostal. Co teď?

A: Sejděte se se svým vedoucím a domluvte se na konečné podobě zadání. To odešlete na sekretariát katedry, kde vám paní Mrkvičková toto zadání „aktivuje“ v KOSu. Od toho okamžiku si můžete zapsat předmět Bakalářská práce. Zároveň si někam uschovejte nové zadání (na kterém je podepsaný vedoucí katedry), protože to budete později do bakalářky vkládat.

(10. května 2013 · Autora textu lze kontaktovat na: lonelybrokenhero@seznam.cz)


„Musíme si pomáhat“
Aktualizováno v únoru 2014 · O webu · Vytvořil Roman Zemánek · Fandíme Linuxu