Logo
← Zpět na Úvodní stránku

Individuální projekt

(Podklady z roku 2011)

Info
Vybrat si téma tak, aby v něm bylo možno pokračovat i v bakalářce.

Přednášky & cvičení
Proběhnou pouze dvě prvotní cvičení určená pro "rozebrání" si témat a převzítí zadávacích listů. Poté už je to na studentovi a jeho vedoucím práce.

Ukázka témat nabízených v zimním semestru 2012/2013:

 1. Technologie likvidace CO2 v uhelných elektrárnách a podmínky jejich uplatnění
 2. Analýza ceny elektřiny MVE
 3. Parametry zařízení elektrických stanic a jejich porovnání
 4. Parametry venkovních a kabelových vedení a jejich porovnání
 5. Distribuovaná výroba elektřiny a tepla (malé kogenerace)
 6. Obnovitelné zdroje a jejich náklady
 7. Inteligentní systémy v distribučních sítích
 8. Finanční ukazatele energetických firem
 9. Ekonomické hodnocení energetických projektů
 10. Zdroje pro výrobu elektřiny v ČR
 11. Jaderné zdroje a jejich úloha v ČR
 12. Energeticky úsporné spotřebiče
 13. Využití stejnosměrného proudu v energetice
 14. Mikroturbína pro nabíjení baterií v elektromobilu
 15. Akumulace tepla či chladu v domácnosti
 16. Supravodivost u transformátorů, usměrńovačů a střídačů
 17. Akumulace elektřiny u maloodběratelů
 18. Termolýza vody pomocí solární energie
 19. Měrné dopravní náklady systémů zásobování energií
 20. Parametry a použití přečerpávacích vodních elektráren
 21. Ukazatele efektivnosti PDS (přenosové a distribuční soustavy)
 22. Model FVE nebo VTE
 23. Rekuperace tepla z větraného vzduchu
 24. Rekuperace tepla z odpadní vody
 25. Využití větru pro vytápění
 26. Sluneční kolektory pro bytový dům
 27. Spotřeba energie domácích elektrospotřebičů na energetickém štítku
 28. Vyhodnocení rekonstrukce bytového domu

„Musíme si pomáhat“
Aktualizováno v únoru 2014 · O webu · Vytvořil Roman Zemánek · Fandíme Linuxu